Kamica pęcherzyka żółciowego jest jedną z najczęstszych chorób występujących w krajach zachodnich. Częstość występowania tej choroby powoduje, że wiąże się ona z dużym obciążeniem finansowym systemów zdrowotnych. Jedną z głównych przyczyn tworze...