Pacjenci cierpiący na bradykardię i charakteryzujący się prawidłową frakcją wyrzutową lewej komory po wszczepieniu konwencjonalnego układu stymulującego do prawej komory serca są narażeni na stopniowe pogarszanie funkcji skurczowej lewej komory i ...