Oznaczenie stężenia troponiny T oraz I ma ugruntowane, zasadnicze znaczenie w rozpoznawaniu ostrych zespołów wieńcowych. Wiele badań udowodniło, że wyższy poziom stężenia troponin koreluje z nawrotem epizodów niedokrwienia mięśnia sercowego. Udo...