Pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca mają ograniczoną aktywność życiową z powodu przewlekłego zmęczenia, duszności czy nietolerancji wysiłku. Objawy te znacznie obniżają jakość życia, a opcje terapeutyczne dla tych pacjentów są nadal ograni...