Dotychczasowe publikacje z literatury światowej, które dotyczyły obserwacji pacjentów po epizodzie zatorowości płucnej powyżej 3 miesięcy skupiają się przede wszystkim na ocenie śmiertelności u oraz występowaniu przewlekłego nadciśnienia płucnego...