Do zidentyfikowanych czynników ryzyka wystąpienia nagłej śmierci sercowej (SCD) należą takie czynniki jak przebyty zawał serca, zmniejszona wartość frakcji wyrzutowej lewej komory a także jej przerost. Natomiast znaczenie wydłużenia czasu trwani...