Wczesna rewaskularyzacja u pacjentów z NSTEMI nie przynosi korzyści w postaci redukcji śmiertelności czy ryzyka wystąpienia zawału serca.  Znajomość odległego rokowania u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST leczonych z...