Opierając się na wynikach tego badania autorzy stwierdzili iż białka SAA i C4BP mogą stać się przydatnymi biomarkerami do oznaczania aktywności choroby Takayasu. Choroba Takayasu, zwana również chorobą bez tętna, jest przewlekłym zapaleniem aort...