Liczba badań określających bezpośrednie przyczyny zgonów u pacjentów z niewydolnością serca i zachowaną frakcją wyrzutową jest ograniczona (HFPEF). Biskie i szczegółowe poznanie mechanizmów śmierci u tych pacjentów może przyczynić się do opracowan...