Ścisła kontrola rytmu serca jest jedną z metod terapii migotania przedsionków zapobiegającej rozwojowi groźnych powikłań. Jednak zalecenia co do ścisłej kontroli rytmu serca zamieszczone w wytycznych leczenia migotania przedsionków nie są w zasadz...