Korzystny remodeling serca stanowi podstawowy mechanizm w wyniku którego dochodzi do poprawy objawów a także rokowania u pacjentów z niewydolnością serca i wszczepionym układem resynchronizującym. Na łamach Journal of the American College of Card...