Na łamach New England Journal of Medicine ukazała się praca, której celem było zbadanie wpływu blokowania układu renina – angiotensyna za pomocą blokera receptora dla angiotensyny II – walsartanu –na rozwój cukrzycy oraz zdarzeń sercowo – naczynio...