Marzec 2010 – Atlanta, USA – Ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 i dyslipidemią aterogenną, typowym skojarzeniem podwyższonych wartości triglicerydów (TG, ≥ 204 mg/dl lub ≥ 2,3 mmol/l) z niskim stężeniem lipoprotein wysokiej gę...