Na łamach pisma Heart ukazała się retrospektywna analiza, której celem było oszacowanie efektywności zastosowania stentu uwalniającego zotarolimus (ZES) u pacjentów z cukrzycą w obserwacji 12 – miesięcznej. Na łamach pisma Heart ukazała się retros...