Cilostazol jest inhibitorem fosfodiesterazy i powoduje zahamowanie cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP). Jego działanie polega na hamowaniu agregacji płytek krwi oraz rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Stosowany jest w farmakoterapii chromania...