Can J Cardiol 2003;19:47-50 Clement-Major S, Lemire F. Can J Cardiol 2003;19:47-50 Clement-Major S, Lemire F. Badanie oceniało bezpieczeństwo wykonania angioplastyki wieńcowej z lub bez użycia stentów w populacji pacjentówpoddawanych PCI i wypisan...