Wyniki licznych badań dowodzą, że stosowanie statyn u chorych z hipercholesterolemią przynosi znaczące korzyści, tak z pierwotnej, jak i wtórnej prewencji choroby niedokrwiennej serca oraz udaru mózgu. W tych badaniach brali udział jednak głównie ...