Remodeling mięśnia sercowego to zespół procesów prowadzących do przebudowy mięśnia sercowego po jego uszkodzeniu np. w wyniku zawału. Odgrywa on znaczącą rolę w rozwoju niewydolności serca. Antagoniści aldosteronu spowalniają lub powodują częścio...