Biomerkery w niewydolności serca to temat szczególny. Jak słusznie zauważają Autorzy artykułu, rozległość badań jakie prowadzone są u chorych z niewydolnością serca jest ogromna i odzwierciedla wagę kliniczną problemu. Ta intensywność jest przyczy...