W przebiegu przewlekłej niewydolności serca obserwuje się zmniejszoną wydolność fizyczną oraz obniżoną wrażliwość na insulinę. Badania pokazały, że suplementacja testosteronu u mężczyzn z niewydolnością serca wpływa korzystnie na oba zjawiska. Bra...