1. Lokalizacja istotnego zwężenia w: a. pniu głównym lewej tętnicy wieńcowej

b. proxymalnym segmencie lewej tętnicy wieńcowej LTW

c. ujściach prawej tętnicy wieńcowej RCA, LCX

d. tzw. jedynym funkcjo...