Między sercem a nerkami istnieje ścisła zależność fizjologiczna oraz patofizjologiczna. Ta druga ujawnia się niewątpliwie u pacjentów z niewydolnością serca którzy, jak pokazują badania, w większości rozwijają także różny stopień dysfunkcji nerek....