MRI znajduje szczególne zastosowanie w przedoperacyjnej ocenie wad rozwojowych aorty piersiowej i głównych naczyń płucnych oraz wizualizacji bardzo skomplikowanych wewnątrzsercowych wad rozwojowych.
Spotkanie: ECR 2003

Referuje: S...