W trakcie 52 konferencji AHA 2003 w Chicago zaprezentowano dane pochodzące z analizy rejestru CRUSADE.
W trakcie 52 konferencji AHA 2003 w Chicago zaprezentowano dane pochodzące z analizy rejestru CRUSADE, obejmującego 21 694 pacjentów z ostr...