Osoczowy poziom enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) jest bezpośrednio związany z ryzykiem restenozy po zabiegu stentowania wieńcowego.
Osoczowy poziom enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) jest bezpośrednio związany z ryzykiem resteno...