Stratyfikacja ryzyka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) może stwarzać trudności.
Stratyfikacja ryzyka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych u pacjentów z ostrymi zespołami wi...