Am J Cardiol 2003;9:1-5 Denardo SJ, Davis KE, Reid PR, Tcheng JE. Am J Cardiol 2003;9:1-5

Denardo SJ, Davis KE, Reid PR, Tcheng JE. Abciximab zmniejsza częstość powikłań niedokrwiennych, a w niektórych grupach także konieczność ponowne...