Choroby sercowo-naczyniowe należą do najczęstszych powikłań radioterapii obejmującej swym zasięgiem klatkę piersiową. Brakuje jednak wiedzy odnośnie odległego rokowania pacjentów leczonych radioterapią, ponieważ okres obserwacyjny dostępnych badań...