Medycyna oparta na faktach

(Evidence-based medicine) Rekomendacje: Zawał mięśnia sercowego

ReoPro jest jedynym lekiem z grupy inhibitorów GP IIb/IIIa rekomendowanym do stosowania w interwensyjnym leczeniu zawału serca. R...