Wiek jest jednym z głównych niemodyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Osoby starsze częściej niż osoby młodsze są dotknięte chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Nadciśnienie tętnicze (NT) w większości dotyka osób w wieku po...