Obecnie obowiązujące wytyczne zalecają stosowanie u pacjentów po angioplastyce wieńcowej z implantacją stentu DES podwójnej terapii przeciwpłytkowej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Dowodów na skuteczność takiego postępowania dostarczają rejes...