Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz zaleceniami producentów kontrola wszczepionego kardiowertera – defibrylatora (ICD) powinna się odbywać co 3 miesiące. Wiąże się to z wizytami w ośrodku wszczepiającym kilka razy w roku, co znacznie podnosi ...