Dzięki postępowi w technikach diagnostycznych i badawczych używanych w medycynie coraz częściej możliwe staje się rozpoznanie kardiomiopatii w stadium, kiedy nie daje ona jeszcze uciążliwych dla pacjentów objawów. W dużej części przypadków choroba...