16 listopada wchodzi w życie nowy wykaz leków refundowanych. To ostatnia lista stworzona według dotychczasowych zasad. Od nowego roku obowiązywać będzie nowa „ustawa refundacyjna”.
Na zaktualizowanej „starej” liście podpisanej przez Ministra...