Zaburzenia oddychania w czasie snu oraz ich znaczenie w codziennym życiu pacjentów jak i wpływ na układ krążenia, stają się coraz powszechniejszym problemem we współczesnej medycynie. Zagadnienie to pozostaje domeną nie tylko pneumonologów i kardi...