Ostatnie publikacje i doniesienia (w tym z ACC w Chicago tego roku) bardzo wiele uwagi poświęcają interpretacji wyników badania ALLHAT.
Ostatnie publikacje i doniesienia (w tym z ACC w Chicago tego roku) bardzo wiele uwagi poświęcają interpr...