Kierownik Kliniki i Dyrektor Instytutu Kardiologii UM: Prof. dr hab. n. med. Janusz Zasłonka

wyślij email Zastępca Kierownika Kliniki Prof. dr hab. n. med. Ryszard Jaszewski Zespół kardiochirurgów pracujących w Klinice Kardiochirurg...