Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu występującym w populacji. W postępowaniu ważna jest zarówno diagnostyka jak i leczenie przyczynowe, jednak na pierwszy plan wysuwa się leczenie przeciwkrzepliwe, które jako jedyne zmniejsz...