Autor jest szefem działu nauki „Gazety Wyborczej” Jedną z najważniejszych, a zdaniem wielu uczonych ‑ najważniejszą nagrodą naukową w naszym kraju, jest doroczna nagroda Fundacji na rzecz Nauki w Polsce. Nie na darmo zwana jest ona „polskim Noblem...