Klinika Kardiochirurgii rozpoczęła swoją działalność w roku 1975, w ramach powstałego wówczas Instytutu Kardiologii AM w Łodzi
Klinika Kardiochirurgii rozpoczęła swoją działalność w roku 1975, w ramach powstałego wówczas Instytutu Kardiologi...