Towarzystwa: – Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

– Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

– Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

– Sekcja Kardiologii Inwazyjnej PTK – Eu...