Objawy i przebieg kliniczny zawału serca u chorych na cukrzycę wykazują wiele różnic w porównaniu z osobami bez cukrzycy. Wynika to głównie z różnic w profilu metabolicznym oraz z obecności licznych powikłań cukrzycy. Chorzy na cukrzycę są obarcze...