Autorem publikacji jest lek. med. Joanna Zalewska Diagnostyka choroby wieńcowej (Coronary Heart Disease, CHD) ciągle pozostaje wyzwaniem dla klinicystów. Właściwa ocena pacjentów powinna być oparta o dane kliniczne i wyniki badań dodatkowych. Ważn...