Badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w medycynie są w ostatnich latach intensyfikowane, choć jednocześnie towarzyszą im znaczne kontrowersje etyczne. W ostatnich dniach w Kanadzie dopuszczono do użytku pierwszy lek oparty na mezenchymal...