Leki hipolipemizujące zmniejszają śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, a więc pomagają walczyć z główną przyczyną śmiertelności w krajach rozwiniętych w ogóle. W ostatnich latach wiele badań poświęcono identyfikacji nowych celów terapii ...