Niewydolność serca dotyka 1-2 proc. populacji ogólnej, ale nawet 10 proc. populacji powyżej 70 roku życia. Wzrost średniej długości życia niewątpliwie wpływa zatem znacząco na epidemiologię tej choroby. Dodatkowo wraz z poprawą opieki kardiologicz...