Wysokie stężenie HDL w surowicy związane jest ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego, jednakże dotychczas niewiadomo, czy jest to związek przyczynowo-skutkowy. Międzynarodowy zespół naukowców, wykorzystując fakt, że genotyp n...