Podstawowym narzędziem służącym do przewidywania ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, a zarazem planowania diagnostyki i leczenia jest skala Framingham. Jej wadą jest kwalifikowanie dużej liczby chorych do pojemnej grupy tzw. pośredniego ryzyka...