Obecnie leczeniem z wyboru w przypadku stabilnej choroby wieńcowej, której nie towarzyszą liczne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, jest optymalna farmakoterapia (OMT). Dostępność metod pozwalających na ocenę czynnościowej istotności zwężeń w t...