Z badań obserwacyjnych wynika, że niektóre leki stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego, głównie hydrochlorotiazyd i nifedypina, mogą sprzyjać występowaniu nowotworów wargi, za co miałoby być odpowiedzialne ich działanie fotouczulające. Ze wzg...